Дяченко В. В. Київський Національний інститут хірургії та трансплантології АМН України ім. А.А. Шалімова Київ, Україна. За загальновизнаними канонами валеологія — це наука про здоров'я, методи його підтримки та зміцнення. З часів Брехмана і до теперішнього часу валеологія пройшла шлях від інтегральної науки до науки, що вивчає зміни здоров'я індивіда під впливом навколишнього середовища, внутрішніх факторів і як в цих умовах зберегти його. Але де грань, яка дозволяє визначити здоров'я від хвороби, здоровий спосіб життя від нездорового. Тільки користуючись науковими підходами в діагностиці, з'являється можливість провести цей тендітний кордон. Життя змушує йти в ногу з часом. Тільки цим пояснюється той факт, що останнім часом з'являються нові методи діагностики та лікування, що дозволяють розглядати людину з усіх боків, бачити нові підходи у діагностичних та профілактичних концепціях. Такі можливості втілені у створеному нами апараті комплекс спектрально-динамічний (КСД), де діагностика стану органів, патологічних процесів та організму в цілому проводиться шляхом зняття та автоматичного аналізу характеристик сумарних коливальних процесів у об'єктах, що тестуються. Діагноз ставиться виходячи з порівняння спектрів досліджуваного об'єкта (клітини, органу, системи) і еталонних маркерів, що відбивають як анатомічна будова органу, системи, і різноманітність їх патологій. Суть спектрально-динамічного методу полягає у записі динаміки електромагнітних коливань поля організму у діапазоні частот від 10 герц до 22 кілогерц. Запис динамічного спектра поля пацієнта проводиться в пасивному режимі, через датчик, в якому закладено функцію зняття інформації з пацієнта (тобто прийому електромагнітних характеристик з пацієнта) для подальшої її обробки в комп'ютері та функція передачі хвильової інформації, що йде від комп'ютера до пацієнта з метою корекції необхідних показників. Завдяки нашим власним розробкам датчик дозволяє проводити постійний моніторинг стану організму пацієнта (відстеження реакції організму на вплив). Посилений сигнал з датчика записується в пам'ять комп'ютера через перетворювач, в якому потік інформації, що йде від датчика у вигляді хвильових характеристик, перетворюється на цифрові за допомогою спеціалізованого АЦП (т.к. комп'ютер працює лише з цифрами), і зворотного перетворення цифри в хвильові характеристики ЦАП , коли відбувається вплив після комп'ютерної обробки та корекції. Потім спектрограма поля пацієнта порівнюється зі спектрограмами еталонних маркерів, що є в базі даних комплексу. Запис динамічних спектрів еталонних маркерів проводиться аналогічно запису динамічного спектра пацієнта, але із спеціальними процедурами обробки та включення до бази даних. Для виключення випадкових (хибно позитивних та хибно негативних) результатів у програмі передбачена можливість запису кількох спектрів пацієнта з подальшим виведенням середньоарифметичних показників. Програма передбачає автоматичне порівняння динамічних середньоарифметичних спектрів пацієнта із статичними стандартами спектрів захворювань. Порівняльний аналіз сигналу пацієнта та еталонних маркерів заснований на методі wavelet-перетворень, а дослідження властивостей сигналу на методах математичного аналізу. У програмі передбачено постійний моніторинг пацієнта, що дозволяє переконатися у правильності обраної програми обстеження та корекції показників пацієнта. Медична діагностика та профілактичне обстеження на основі методу спектрально-динамічної діагностики може проводитися за такими п'ятьма напрямками: 1. Органо-тканинна діагностика стану шлунково-кишкового тракту, серцево-судинної системи, жіночої та чоловічої сечостатевої системи, нервової системи, бронхо-легеневої системи, кістково суглобової системи, ЛОР-органів, зубощелепної системи, органів зору, мезенхіми. 2. Системна діагностика стану ендокринної системи, метаболічних процесів, імунної системи, нейровегетативної нервової системи, психічного статусу. 3. Екологічна діагностика, що включає наявність вітамінів, мікроелементів, радіоактивних елементів, алергенів, токсинів, геопатогенних навантажень. 4. Етіологічна діагностика вірусів, бактерій, патогенних грибів, паразитів, найпростіших, токсинів, дисбактеріозів. 5. Діагностика та підбір індивідуально-комплементарних лікувально-профілактичних засобів таких як алопатичних лікарських препаратів, гомеопатичних препаратів, препаратів типу Heel та інших ізопатичних засобів, трав та фітопрепаратів, продуктів харчування, мінеральних вод та інших напоїв. Діагностично значущими рівнями для маркерів рівні подібності вище 50%. Максимальний збіг має рівень 100%. Спектрально-динамічна діагностика маніфестної патології проводиться з урахуванням анамнезу та клінічної симптоматики. Діагностика латентної патології здійснюється лише з використанням комплексу, оскільки скарги та симптоми або відсутні, або слабо виражені. Для латентного процесу можлива оцінка його активності та актуальності для організму. Активність визначається за розташуванням у зонах. Актуальність визначається за діагностично значимими рівнями. Перехресний аналіз даних є важливим засобом для інтерпретації будь-якої діагностичної ситуації. Насправді це багатостороння перевірка передбачуваного діагнозу за даними аналізу значимості маркерів у різних базах. Наприклад, при діагностиці гельмінтозу проводиться перегляд баз даних: ШКТ, Гельмінти, Дисбактеріоз, Кишкові інфекції, Алопатія, Детоксикація. При виявленні відповідних взаємоузгоджених змін більшості баз ймовірність точного діагнозу зростає. Підбір комплементарних препаратів здійснюється з допомогою основних алгоритмів діагностики. Наприклад: за аутоспектром у базі «Пульмонологія» виявляється пневмонія. У основі Алопатії по аутоспектру виявляються позиції повного збігу серед маркерів антибактеріальних препаратів, муколітиків тощо. Терапія, тобто, вплив, ґрунтується на компенсаторному принципі із застосуванням традиційного біорезонансу та інверсійного методу, що дозволило на порядок збільшити точність проведення лікувальних заходів та, найголовніше, не викликати загострення захворювання, виключаючи виникнення ускладнень в організмі пацієнта. Таким чином, метод спектрально-динамічної діагностики забезпечує необхідну інформацію про стан органів, наявність патологічних процесів, а також дає можливість проведення відповідної корекції виявленої патології. Передзвоніть нам і ми відповімо на інші ваші питання +38067-504-32-75.